English

Sioe Deithiol Blwyddyn y Môr 2018

25/09/17 00:00:00

 undefined

Bydd Croeso Cymru yn teithio ym mis Hydref ar gyfer cyfres o sioeau teithiol i weld sut y gallwch chi weithio gyda ni ar Flwyddyn y Môr yn 2018. Bydd arddangosfa o fwyd a diod Cymru ar gael trwy gydol y dydd, a Blwyddyn y Môr fydd y them.

Byddan nhw yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi o ran y cynlluniau ar gyfer ein thema marchnata 2018 ac yn rhoi blas i chi o galendr creadigol a digwyddiadau’r ymgyrch – ac yn rhannu’r newyddion diweddaraf am ymgyrch farchnata Ffordd Cymru yr ydym yn ei datblygu o gwmpas prif lwybrau Cymru. Byddwch hefyd yn dysgu mwy am frand Cymru a’r hyn y mae’n ei olygu i chi – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol ar sut i gysoni eich brand chi, â brand Cymru.

Bydd siaradwyr gwadd o’r diwydiant twristiaeth lleol yn rhannu eu profiadau o wneud cais am arian i’w helpu i gysylltu â thema Blwyddyn y Môr.

Bydd y digwyddiadau yn dechrau am 10:00 y bore ac yn gorffen am 4:30 y pnawn – bydd cinio ysgafn ar gael.

Cadwch eich lle nawr

Mae lleoedd yn brin oherwydd maint y lleoliad. I alluogi cymaint o fusnesau â phosibl i ddod i’r digwyddiad, rydym ni’n gofyn yn garedig i chi gadw lle i ddim mwy na dau berson ar gyfer pob busnes/sefydliad.

Gallwch gadw eich lle yn rhad ac am ddim ar-lein nawr gan fod y lleoedd sydd ar gael yn brin ym mhob lleoliad.

Cofiwch, bydd yn rhaid i chi gadw lle ar gyfer pob person ar wahân:

02/10/17 – Gwesty a Sba Parc y Strade, Llanelli SA15 4HA

19/10/17 – Venue Cymru, Promenâd, Llandudno LL30 1BB

24/10/17 – Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Ffordd Penglais, Aberystwyth SY23 3BU

26/10/17 – Canolfan Gelfyddydau Sain Dunwyd, Castell Sain Dunwyd, Llanilltud Fawr CF61 1WF

I gadw eich lle, ewch i: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/sioe-deithiol-blwyddyn-y-mor-2018/

undefined