English

Sioe Fasnach Dramor yn dangos y grantiau sydd ar gael i hybu eich busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr

17/05/17 00:00:00

undefined

Mae’r Adran Fasnach Ryngwladol yn cynnig grantiau i fusnesau cymwys i’w galluogi i fynd i sioeau masnach i helpu i ehangu’r cyfleoedd hyrwyddo i gynulleidfa fyd-eang.

Mae’r grantiau ar gael yn rhan o Tradeshow Access Programme (TAP), sy’n rhoi cyllid ar gyfer calendr penodol TAP o ddigwyddiadau rhyngwladol ac Ewropeaidd a gefnogir.

Gall y cyllid helpu eich busnes i gael:

Mae’n rhaid i’r grantiau TAP gael cyllid cyfatebol gan y busnes ei hun ar gostau arddangos uniongyrchol, er enghraifft:

Mewn rhai achosion gellir hefyd gytuno ar gyllid cyfatebol ar gyfer costau cynhadledd uniongyrchol pan mai diben bod yn bresennol yw hybu’r busnes, er enghraifft:

Ym mhob digwyddiad, bydd Partner her masnach achrededig yn arwain cyfranogiad y DU yn ogystal â chydgysylltu’r grŵp o fusnesau sy’n bresennol. 

Ceir rhagor o wybodaeth am feini prawf cymhwysedd TAP, sut i gael y grantiau ac am sioeau masnach penodol a gefnogir ar wefan Gov.uk: www.gov.uk/guidance/tradeshow-access-programme.