English

Stondinau ar gael ym marchnad canol tref Pen-y-bont ar Ogwr

09/04/18 00:00:00

Derbynnir ceisiadau ar gyfer nifer gyfyngedig o stondinau yn y Farchnad Stryd CF31 boblogaidd.

Wedi'i lleoli ar Stryd Caroline, yng nghanol tref Penybont-ar-Ogwr, mae'r farchnad yn cynnig cyfle gwych i fasnachwyr sy'n gwerthu gwaith crefft, gemwaith a chynhyrchion unigryw, cynnyrch cartref o ansawdd uchel i gyrraedd cwsmeriaid newydd.

Dyddiadau sydd ar gael:

21 Ebrill 2018

19 Mai 2018

16 Mehefin 2018

21 Gorffennaf 2018

18 Awst 2018

15 Medi 2018

20 Hydref 2018

Os oes gennych ddiddordeb i gael stondin, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais a'i dychwelyd dros e-bost at Rhiannon.kingsley@bridgend.gov.uk