English

Sut y caiff 'jig-so adfywio' Porthcawl ei roi at ei gilydd dros y pum mlynedd nesaf

18/12/18 00:00:00

Mae'r prif ddatblygiadau a fydd yn cychwyn trawsnewidiad syfrdanol Porthcawl dros y pum mlynedd nesaf wedi eu datgelu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Aelodau'r Cabinet o'r awdurdod lleol wedi cytuno y bydd y 'jig-so adfywio' a fydd yn cael ei roi at ei gilydd dros sawl cam yn darparu siop fwyd newydd, atyniadau hamdden, tai a Phromenâd y Dwyrain gwell.

Y Nadolig diwethaf, llwyddodd y cyngor i ddymchwel y rhwystrau a oedd wedi atal adfywiad y dref drwy sicrhau cytundeb o £3.33miliwn i gymryd rheolaeth gyflawn dros safle parcio Salt Lake.

Er bod uwchgynllun adfywio blaenorol yn canolbwyntio ar ddatblygu archfarchnad fawr, bydd y cynlluniau newydd yn cynnwys siop fwyd lai o faint ar ochr ogleddol safle Salt Lake (tuag at ganolfan gymunedol Awel y Môr).

Bydd y cyfle'n cael ei farchnata ddechrau 2019, a gallai siop agor mor fuan â haf 2021. https://bit.ly/2R29uu7

undefined