English

Te prynhawn a sgwrs â Becky James

27/02/17 00:00:00

undefined

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â Grŵp yn eich gwahodd i ymuno â ni ar gyfer

Te prynhawn a sgwrs â Becky James yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr

Dyddiad: Dydd Iau 16 Mawrth 2017

Amser: 1.30pm – 4.00pm

Lleoliad: Gwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr CF35 6AF

Cost: £25 y person, sy’n cynnwys diod wrth gyrraedd a the prynhawn Cymreig llawn.

Bydd y prynhawn yn dechrau am 1.30pm gyda sesiwn holi ac ateb yng nghwmni Becky yn edrych ar gysyniad enillion ymylol a sut y mae Beicio Cymru a Beicio Prydeinig wedi defnyddio hyn yn llwyddiannus iawn. Ar ôl hyn cawn de prynhawn lle cewch gyfle i siarad â Becky a holi cwestiynau iddi am ei hanturiaethau beicio a’i chyflawniadau.

Yn y digwyddiad hwn cewch gyfle i: 

Gobeithio y gallwch chi ymuno â ni.

Sut i gadw lle: Anfonwch neges e-bost i info@grwp.org.uk i gadw eich lle. Cewch gyfarwyddiadau ar gyfer ymuno cyn y digwyddiad.

Proffil o’r siaradwr – Becky James

Dechreuodd Becky feicio mewn clwb ar ôl ysgol yn yr ysgol gynradd cyn ymuno â Chlwb Ffordd y Fenni a chystadlu mewn digwyddiadau beicio mynydd. Pan oedd yn 13 oed sylwodd Beicio Cymru ar ei thalent.

Ar ôl cystadlu mewn cyfres o ddigwyddiadau cystadleuol nodedig, torrodd Becky Record Byd treialon amser 200 metr cychwyn carlam i Ferched Iau ac enillodd ddau deitl Byd iau ym Mhencampwriaethau’r Byd yn 2009 ym Moscow.

Ar ôl colli’r cyfle i gystadlu yng Ngemau Olympaidd Llundain yn 2012 llwyddodd Becky i fod y seiclwr cyntaf o Brydain i ennill pedair medal ym Mhencampwriaethau’r Byd ym Minsk, Belarws yn 2013.

Ym mis Awst 2016 cystadlodd Becky i Dîm GB yng Ngemau Olympaidd Rio ac ennill dwy fedal arian.

Sut i gadw lle: Cliciwch yma

undefinedundefined    undefined