English

Tendrau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

09/03/17 00:00:00

undefined

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ennill contractau yn y sector cyhoeddus, mae’r wybodaeth ddiweddaraf am gontractau tendr a hysbysiadau dyfarnu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i’w gweld trwy fynd i Parth Busnes, neu wefan GwerthwchiGymru.

Mae’r hysbysiadau contract cyfredol yn cynnwys Darparu Gwasanaethau Cynllunio a Ymarfer Ailraglennu Teleofal yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae GwerthwchiGymru yn hysbysebu ystod eang o gontractau sector cyhoeddus ac mae’n darparu cefnogaeth a gwybodaeth i’ch helpu i ddechrau arni a chynnig am gontractau. Er mwyn cael mwy o fanylion ewch i www.sell2wales.gov.uk