English

Tocynnau cynnar ar werth ar gyfer Pencampwriaeth Agored Golffwyr Hyn 2017

23/11/16 00:00:00

 undefined

Llun: Phillip Price

Bydd Cymru yn mwynhau ei chynrychiolaeth gryfaf yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn yr haf nesaf a gyflwynir gan Rolex, wrth i’r digwyddiad ddychwelyd i Glwb Golff Royal Porthcawl rhwng 27 a 30 Gorffennaf.

Mae’r posibilrwydd o ennill gartref wedi cynyddu yn ystod y misoedd diwethaf gan fod Stephen Dodd a Phillip Price wedi troi’n 50 oed, ac yn awr yn ymuno â sêr sefydledig y Daith Hŷn, Ian Woosnam – sydd newydd ymuno ag Oriel Anfarwolion y Byd Golff - a Mark Mouland, i gynnig her wirioneddol ym Mhencampwriaeth Hŷn Ewrop.

Mae dyfodiad y chwaraewyr newydd Dodd a Price - a ddaeth yn gyntaf ac yn ail, yn y drefn honno, yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn diweddar a gyflwynwyd gan y Villaverde Resort - yn ychwanegu at y safon fyd-eang, sy’n cadarnhau statws y digwyddiad yn rhan o raglen chwaraeon ‘Blwyddyn Chwedlau Cymru’ ynghyd â rownd Derfynol Cynghrair Pencampwriaeth UEFA a Thlws Pencampwyr ICC yng Nghaerdydd.

Mae’r rhain yn ddigwyddiadau a fydd yn apelio at unrhyw gefnogwr chwaraeon,  a gall y rheini sy’n gwirioni ar golff brynu tocynnau cynnar erbyn hyn ar gyfer y Bencampwriaeth 2017, a hynny am ostyngiad sylweddol cyn y Nadolig.

Mae tocynnau Un Diwrnod i oedolion ar gael tan 25 Rhagfyr am bris o ddim ond £21.50, ac mae Tocynnau Tymor, sy’n cynnwys y Diwrnod Ymarfer Swyddogol ddydd Mercher, 26 Gorffennaf a phedwar diwrnod y Bencampwriaeth, ar gael am £60. Gellir prynu tocynnau i’r Diwrnod Ymarfer am £11.50. Mae pecynnau lletygarwch ar gael hefyd ar gyfer pedwar diwrnod y Bencampwriaeth.

Gall y ddau ddyn gamu i dymor 2017 yn hynod hyderus. Uchafbwynt y tymor hwn fydd yr ail Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn, a gyflwynir gan Rolex, i gael ei chynnal ar gwrs golff nodedig Royal Porthcawl, a hwnnw ar stepen eu drws bron.

Meddai Price: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at fynd i Glwb Golff Royal Porthcawl am fy Mhencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn gyntaf. Pan oeddwn i’n ifanc, roeddwn i’n chwarae yno mewn llawer o gystadlaethau sirol ac mae gen i ryw frith gof o gystadlu yn y Bencampwriaeth Amatur i Fechgyn, 32 o flynyddoedd yn ôl!

“Mae’n gwrs rhagorol, ac yn goron ar y cyfan, nid yw ond taith 35 munud o gartref. Byddaf yn mynd yno yn aml yn y gaeaf, gan ei fod yn dueddol o fod yn gwrs mwy sych, i fwynhau gêm gyda golffwyr proffesiynol eraill y Daith, megis Stuart Manley a Rhys Davies. Mae’r clwb yn ein trin yn wych bob amser ac yn hapus i’n caniatáu i ddechrau ein gêm ymhell cyn yr aelodau. Rydym ni’n gwerthfawrogi’r caredigrwydd hwnnw.”

Mae Dodd, fel Price, wedi ennill y Daith Ewropeaidd deirgwaith, ac mae ei lwyddiant diweddar yng nghategori’r Golffwyr Hŷn yn yr Eidal yn golygu ei fod wedi cael llwyddiant ar tri chwrs sydd wedi eu cynnwys yn y Daith, ar ôl ennill hefyd ar y Daith Her.

Meddai’r chwaraewr 50 oed o’r Barri: “Gallaf i aros adref gan nad ydw i’n byw ond 45 munud i ffwrdd, felly nid yw’n rhy bell i deithio. Byddaf yn siŵr o fynd i Borthcawl yn ystod y gaeaf i gael ymarfer ychydig o weithiau, a gobeithio y byddaf yn fwy parod nag oeddwn i ar gyfer fy nghystadleuaeth Agored Golffwyr Hŷn gyntaf yn Carnoustie, gan y byddaf i wedi cael mwy o gyfle i chwarae yno.

“Mae o hyd yn braf cael chwarae o flaen cefnogwyr cartref, felly byddaf yn edrych ymlaen at hynny. Mae Phil hefyd wedi troi’n 50 yn ddiweddar, felly bydd gennym ni chwaraewyr cartref da i’r dorf eu cefnogi y flwyddyn nesaf.”

Roedd Pencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn 2014 yn llwyddiant ysgubol, wrth i’r tywydd cynnes a’r dorf fawr gynnig amodau rhagorol ar gyfer buddugoliaeth anhygoel Bernhard Langer, a dorrodd record wtrh guro Colin Montgomerie o 13 strôc.

Mae’r tocynnau ar gael am bris gostyngol tan 25 Rhagfyr, a gellir eu prynu yma.

undefined