English

Trecco Bay YN ENNILL gwobr ranbarthol

22/02/18 00:00:00

Llongyfarchiadau mawr i Park Dean Resorts Trecco Bay am ennill gwobr yng Ngwobrau Twristiaeth Rhanbarthol 2018.

Enillodd y parc gwyliau i deuluoedd y wobr ‘safle Carafanau, Gwersylla, Gwersylla Moethus Gorau’ ar gyfer rhanbarth y de-ddwyrain, ac mae nawr yn un o bedwar busnes a all ennill y wobr genedlaethol.

Yn un o 44 o enillwyr rhanbarthol o fwy na 400 o enwebiadau, bydd y gyrchfan yn darganfod ei bod wedi’i dewis ar gyfer gwobr genedlaethol yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd ddydd Iau 8 Mawrth.