English

Troi dy syniad mawr yn fusnes mawr

03/09/18 00:00:00

Mae Busnes Cymru’n cynnig y digwyddiad fel rhan o’i ymgyrch ‘Syniadau Mawr Cymru’, sy’n ceisio dysgu gwybodaeth a sgiliau i’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid er mwyn iddynt greu a datblygu busnes.

Yn cael ei gynnal ar 19 Medi rhwng 1:30pm a 3:30pm, bydd y digwyddiad yn helpu pobl ifanc 16 i 25 oed i ddeall y marchnadoedd maent eisiau bod yn rhan ohonynt, yn ogystal â’r gystadleuaeth fydd yn eu herbyn.            

Archebwch eich lle yn y digwyddiad ymchwilio i’ch marchnad, neu chwilio am fwy o wybodaeth am Syniadau Mawr Cymru.

Os ydych chi’n berchennog busnes fyddai’n gallu helpu entrepreneuriaid ifanc ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr beth am chwilio am fwy o wybodaeth am fod yn fodel rôl gyda Syniadau Mawr Cymru?

undefined