English

Twf Busnes De Cymru i gynnal arddangosfa fusnes gyntaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr

31/01/19 00:00:00

undefined

Mewn partneriaeth â Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, bydd Twf Busnes De Cymru’n cynnal Arddangosfa Fusnes gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo ar 5 Mehefin 2019 rhwng 10am a 2.30pm.

Gyda mwy na 50 o arddangoswyr, tua chwe siaradwr, a sawl seminar a sesiwn gwybodaeth am ddim i fusnesau drwy gydol y dydd, mae’n ffordd wych i’ch helpu chi i ddatblygu eich busnes.

Mae stondinau’n cael eu harchebu eisoes a gall aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr gael pris is drwy brynu stondin cyn 14 Chwefror 2019. I gael gwybod mwy neu i archebu stondin ewch i https://bit.ly/2RhC5e9