English

Tyfwch eich busnes bwyd a diod â thechnoleg ddigidol

25/01/17 00:00:00

undefined

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnal dosbarthiadau meistr sy’n archwilio sut i ddefnyddio technoleg ddigidol i dyfu eich busnes bwyd a diod.

Mae’r digwyddiadau am ddim hyn yn cael eu cynnal mewn lleoliadau ledled Cymru, gan gynnwys sesiwn yn y Bear Hotel, yn y Bont-faen ddydd Iau 2 Chwefror. I gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar y poster isod neu cliciwch yma: http://bit.ly/2jcOTT8