English

Tyfwch eich busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda chwrs Gwerthu rhad ac am ddim gan Busnes Cymru

17/05/17 00:00:00

undefined

Teitl: Gwerthu Llwyddiannus 
Dyddiad: 1) 23 Mai ac 2) 25 Mai 2017
Amser: 09:00am - 13:00pm
Lleoliad: 1) Entrepreneurial-Spark, Caerdydd, CF10 1AU ac 2) USW Exchange, Pontypridd, CF37 1DL
Cost: Am ddim

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg
Ydych chi eisiau cadw eich busnes ar flaen y farchnad a chynyddu eich cyfradd llwyddiant gwerthiannau? Mae’r gweithdy hwn, a fydd yn cael ei gyflwyno gan yr arbenigwyr gwerthu PSP, wedi cynllunio’n benodol i’ch helpu chi ennill mwy o fusnes. Yn seiliedig ar adborth gan benderfynwyr a phrynwyr allweddol, bydd yn rhoi sgiliau gwerthu gwerthfawr a syml i chi a fydd yn helpu i dyfu eich busnes ar unwaith - os ydych yn gwerthu i fusnesau eraill neu gwsmeriaid unigol.

• Adnabod camau’r broses brynu a deall yr hyn mae’r prynwr yn chwilio amdano ar bob cam
• Sut i adnabod y cyfleoedd gwerthu gorau a chynyddu eich cyfraddau trosi
• Sut i greu cynigion gwerth cymhellol sy’n sefyll allan

undefinedI gofrestru cysylltwch â:

Ffôn: 
03000 6 03000 | 01656 868500

Ebost: 
southwales@businesswales.org.uk

Gwe:
 www.busnescymru.llyw.cymru