English

Tynnu Coes Wrth Reoli yn y Gweithle – Canllaw i beth sy’n dderbyniol yn y gweithle

05/06/18 00:00:00

Dyddiad: 28.06.2018
Amser: 08:30am ar gyfer 9am tan 11:30am
Lleoliad: Gwesty Coed-Y-Mwstwr, Llangrallo, CF35 6AF
Cost: Am ddim

Yn cael ei gyflwyno gan Helen Iles, cyfreithiwr a hyfforddwr, a Gareth Petty, Cyfarwyddwr yn ACAS, mae’r gweithdy hanfodol hwn yn cyfuno gwybodaeth gyfreithiol â sgiliau ymarferol i helpu cyflogwyr i fynd i’r afael â’r maes dadleuol hwn a chymryd camau i atal unrhyw ffurf ar aflonyddu yn y gweithle.