English

Un o gewri’r byd chwaraeon yng Nghymru’n rhannu ei brofiadau â busnesau’r fforwm

20/12/17 00:00:00

undefined

Bydd aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cael digwyddiad gwych yn y Flwyddyn Newydd wrth i un o gewri’r byd rygbi, y Cymro angerddol a’r ‘Sgarlet’ o’i ben i’w draed, Scott Quinnell, gael ei gadarnhau fel y siaradwr gwadd ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2018!

Bydd y digwyddiad brecwast busnes poblogaidd yn dychwelyd i Westy Coed-y-Mwstwr ar 1 Mawrth 2018, gan gynnig cyfleoedd gwych i fusnesau lleol rwydweithio a hefyd codi eu proffil drwy gyfrwng yr opsiynau nawdd niferus sydd ar gael.        

Dechreuodd Scott chwarae rygbi i blant Llanelli yn ddim ond wyth oed.  

Chwaraeoedd ei gêm gyntaf i Sgarlets Llanelli yn 18 oed ac aeth ymlaen i chwarae 146 o gemau i’r Sgarlets a sgorio 69 cais i’w glwb cartref, o dan arweiniad Gareth Jenkins, ei unig hyfforddwr yn Llanelli.

Hefyd cafodd Scott yrfa rygbi’r gynghrair cyn dychwelyd gartref i Gymru i wisgo crys y Sgarlets unwaith eto. Does dim arian yn y byd yn gallu prynu’r math yma o angerdd! Mwynhaodd Scott ei gyfnod olaf yn chwarae rygbi bryd hynny, cyn i anafiadau i’w arddwrn a’i bengliniau ei orfodi i roi’r gorau iddi’n gynnar, yn anffodus.

Chwaraeodd dros Gymru 52 o weithiau a sgoriodd 12 cais; roedd Scott wrth ei fodd yn chwarae o dan arweiniad Graham Henry ac mae’n dal i’w alw’n ‘coach’ hyd heddiw fel arwydd o barch. Hefyd bu Scott yn chwarae i’r Barbariaid ac aeth ar ddwy daith gyda Llewod Prydain, yn 1997 a 2001, gan sgorio pum cais ac un cais prawf.            

Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar y cyfryngau, gan ymddangos yn achlysurol ar ‘Sky Sports’, ‘Real Radio’, ‘The One Show’ ac ‘A Question of Sport’ ymhlith llawer o raglenni eraill.

Mae hefyd yn noddwr gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog, mudiad Make a Wish a Chymdeithas Dyslecsia Cymru. Hefyd mae Scott yn siarad yn achlysurol ledled y DU am anawsterau dysgu gydag oedolion a phlant. Mae Scott wedi bod yn gwneud hyn am 12 mlynedd ac mae wedi siarad yn y Tai Seneddol deirgwaith.  

Mae areithiau Scott wedi ysbrydoli athrawon, disgyblion, oedolion a rhieni i sylweddoli bod posib i chi lwyddo mewn bywyd hyd yn oed os oes gennych chi ddyslecsia.

Mae’r tocynnau unigol ar gyfer y digwyddiad yma’n costio £21+TAW. Mae byrddau o ddeg ar gael hefyd (archebu ymlaen llaw yn hanfodol). Rhaid cyrraedd am 8am i ddechrau am 8:30am a bydd y digwyddiad yn para tan 9:30am. Anfonwch e-bost i business@bridgend.gov.uk i archebu lle.

Am fwy o wybodaeth am archebu a chyfleoedd nawdd, cysylltwch â Mary Pope ar (01656) 815320 mary.pope@bridgend.gov.uk neu ewch i www.bridgendbusinessforum.co.uk

Hefyd mae posib dilyn @BridgendForum ar Twitter neu hoffi ‘Bridgend Business Forum’ ar Facebook am newyddion a diweddariadau am y digwyddiad.