English

Y Gronfa Twf a Ffyniant

11/10/16 00:00:00

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio £5 miliwn o Gyllid Twf a Ffyniant yn ffurfiol er mwyn cefnogi busnesau bach a chanolig yng Nghymru i greu a diogelu swyddi.

Mae’r gronfa yn arian grant nad oes yn rhaid ei ad-dalu a bydd yn helpu busnesau yng Nghymru i dyfu a chynyddu nifer eu swyddi, yn ogystal â rhoi blaenoriaeth i’r rheini sy'n awyddus i ddechrau neu allforio a manteisio mwy ar fand eang cyflym iawn.

Mae’r gronfa ar gael mewn 2 gam: Bydd elfen gyntaf y gronfa (£2 filiwn) ar gael i brosiectau llai rhwng mis Medi 2016 a Mawrth 2017. Y costau cymwys yw’r costau cyfalaf. 

Bydd cwmnïau'n cael hyd at 50% o arian cyfatebol rhwng £5,000 a £50,000, a dyma’r swm uchaf o gymorth y gellir ei gael.

Am ragor o wybodaeth am y gronfa, cysylltwch â Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

Mae Cam 2 y Gronfa Twf a Ffyniant nawr ar agor i Ddatgan Diddordeb.

Bydd angen i fusnesau sy'n gwneud cais am yr ail elfen o gyllid (£3 miliwn) ddangos y bydd modd iddynt godi’r rhan fwyaf o’r arian o’r sector preifat, a bydd angen iddynt fod wedi gorffen eu prosiectau erbyn mis Mawrth 2018.

Bydd cwmnïau'n cael rhwng £50,000 a £500,000, a dyma’r swm uchaf o gymorth y gellir ei gael.

Am ragor o wybodaeth, clicwch yma: http://bit.ly/2dHpeC9

 

undefined