English

Ydi’ch busnes chi’n barod am Brexit?

10/10/18 00:00:00

Mae pecyn adnoddau ar-lein ar gael i fusnesau gael gwybod pa mor barod ydyn nhw ar gyfer Brexit. Mae’r pecyn adnoddau’n cynnwys chwe maes busnes allweddol, gan ddarparu i bob busnes adroddiad yn tynnu sylw at y meysydd y bydd rhaid i chi roi sylw iddynt efallai cyn i Brexit ddigwydd.

Edrychwch pa mor barod ydi’ch busnes chi ar gyfer Brexit drwy gwblhau’r pecyn adnoddau ar-lein yma: https://businesswales.gov.wales/brexit/brexit-toolkit

undefined