English

Ydych chi’n gosod eiddo yng Nghymru?

24/08/16 00:00:00

Mae bellach yn ofynnol yn ôl y gyfraith i bob landlord gofrestru, ac i bob asiant a landlord sy’n rheoli eiddo ei hun gael trwydded.


O 23 Tachwedd 2016 ymlaen, gall unrhyw un nad yw’n cydymffurfio â’r gyfraith gael cosb benodedig, neu os caiff achos llys ei ddwyn yn ei erbyn, gall gael dirwy.


Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i rhentudoeth.llyw.cymru neu ffoniwch 03000 133344

 

undefined