English

Ymarfer corff neu ymlacio am ddim yn Halo Leisure!

09/08/17 00:00:00

 undefined

Mae Halo Leisure yn cynnig aelodaeth 7 diwrnod am ddim i aelodau o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a gallwch roi cynnig ar hyn i gyd yn rhad ac am ddim!


I gael eich pas am ddim, cliciwch yma: <http://haloleisure.org.uk/7daypasscorporate/>

Cofiwch eich bod yn gymwys am Gynllun Aelodaeth Gorfforaethol Halo fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, a gallwch ymarfer neu ymlacio am lai! Cysylltwch â helen.o'keefe@haloleisure.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.

undefined