Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Ymddiriedolaeth Tŷ Sant Ioan, Pen-y-bont ar Ogwr

11/08/16 00:00:00

undefined

Mae Ymddiriedolaeth Tŷ Sant Ioan yn elusen gofrestredig, a ffurfiwyd yn 2012 ac a leolir ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn bwriadu prynu Tŷ Sant Ioan, a adeiladwyd yn 1500, mewn ymgais i’w atal rhag cael ei drosi yn gartref preswyl, a fyddai’n golygu na fyddai’r cyhoedd yn gallu gweld y tŷ mwyach.

Tŷ Sant Ioan yw’r adeilad cyfanheddol hynaf yn y fwrdeistref sirol ac mae’r Ymddiriedolaeth yn bwriadu cadw’r adeilad ar agor i’r cyhoedd a chynnig darpariaeth addysgol ar gyfer pobl ifanc o fewn yr ardal leol, a hefyd gyfrannu’n gadarnhaol i’r gymuned.

Mewn ymgais i godi arian er mwyn prynu Tŷ Sant Ioan, mae’r Ymddiriedolaeth yn cyflwyno cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri, a bydd unrhyw arian a ddyfernir yn mynd tuag at y prosiect. Yn ychwanegol at hyn, er mwyn sicrhau cynaliadwyedd y prosiect, mae’r Ymddiriedolaeth yn awyddus i roi ystafelloedd yn y tŷ ar log ar gyfer cyfarfodydd a/neu ddigwyddiadau, ac wrthi ar hyn y bryd yn cynnal arolwg marchnata ar y pwnc. 

Mae’r Ymddiriedolaeth yn ceisio barn y gymuned fusnes ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am y galw am ystafelloedd cyfarfod yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr. A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn llenwi ein harolwg byr iawn. Bydd eich ymatebion yn gwbl ddienw.

Bydd yr wybodaeth y byddwch chi’n ei darparu yn hynod werthfawr i’r Ymddiriedolaeth.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/G96ND86

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r Ymddiriedolaeth, ffoniwch Ken Hinton ar 07968 226174 neu ewch i www.stjohns-bridgend.org.uk