Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Ymunwch â ni i rwydweithio’n graff ym Mhen-y-bont ar Ogwr!

05/08/16 00:00:00

undefined

Mae rhaglen hydref / gaeaf Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr o ddigwyddiadau busnes, yn cychwyn gyda Brecwast Busnes Gwib-rwydweithio ar 14 Medi 2016.

Mae’r digwyddiad gwib-rwydweithio busnes hwylus hwn yn sesiwn ddwys o gyfarfodydd bach dau funud. Gan fenthyg cysyniad digwyddiadau ‘gwib garu’, mae’r digwyddiad corfforaethol hwn yn ddelfrydol i greu cysylltiadau â phobl o amrywiaeth o wahanol sectorau a diwydiannau. Creu’r effaith a’r argraff fwyaf mewn amser byr yw’r nod – ar ôl i’r naill a’r llall gael cyfle i siarad am ddwy funud, mae’r chwiban yn chwythu, ac rydych yn newid partneriaid!  

“Roeddwn i’n meddwl ei fod yn ddigwyddiad gwych. Roedd y strwythur yn gweithio’n dda iawn ac roedd y ffaith eich bod yn cadw’r ‘gwib-rwydweithio’ i un bwrdd yn golygu ein bod yn manteisio i’r eithaf ar y cyfle i siarad â hanner yr ystafell ond heb flino’n lân!

Roedd y brecwast yn fendigedig, ac roedd y ffaith bod nifer o bobl wedi aros ar ôl y digwyddiad i sgwrsio yn profi hynny yn fy marn i. Weithiau mae pobl yn rhuthro i adael digwyddiad rhwydweithio!”

Laura Davies, Chwarae Teg

“Rydym wedi bod yn cymryd rhan yn y digwyddiad gwib-rwydweithio dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Ar un achlysur yn ddiweddar, roedd un o’r ymwelwyr, wrth lwc, yn gysylltiad gwych i mi. Canlyniad hynny oedd cyflenwi a gosod deunyddiau carped gwerth £3,000!”

Steve Richmond, Steve Richmond Carpets Ltd

“Mae’r brecwastau busnes gwib-rwydweithio yn ffordd wych o gyfarfod â phobl newydd ac adeiladu eich rhwydwaith o gysylltiadau busnes. Mae llawer o bobl ddifyr sy’n awyddus i ryngweithio a gwrando ar yr hyn sydd gennych i’w ddweud. Dyma ddigwyddiad sy’n llawn egni a hwyl!”

John Davey, Graham Paul Ltd

Pa un a ydych yn chwilio am gyflenwr newydd neu angen rhywun i bacio eich cynnyrch. A ydych chi’n chwilio am fentor yn eich diwydiant o ddewis? Neu a ydych chi’n chwilio am bartner busnes posibl? Mae’r posibiliadau a’r canlyniadau yn ddiddiwedd!

Digwyddiadau sydd i ddod:

14 Medi 2016

16 Tachwedd 2016

Amseroedd: 7.30am ar gyfer 8 tan 10am

Lleoliad: Gwesty a Chlwb Hamdden Heronston

Cost: Am ddim i gymryd rhan (gan gynnwys brecwast)

Arddangos yn y digwyddiad:

Dim ond pum cyfle sydd ar gael i gael stondin arddangos yn y digwyddiad hwn. Bydd brecwast busnes gwib-rwydweithio Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfle i rannu eich busnes â chynulleidfa o 60 o gwmnïau a mwy. Cewch gyfle hefyd i werthu eich cynhyrchion a’ch gwasanaethau i’r bobl hyn wyneb yn wyneb ar ddiwedd y sesiwn. Gwybodaeth am stondinau: 1 x baner ar gyfer stondin fesul cwmni. Darperir bwrdd bach.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â Mary Pope, Cydgysylltydd Digwyddiadau a Rhwydweithiau Busnes ar 01656 815320.

 

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur:

undefined

14 Medi 2016

Brecwast busnes gwib-rwydweithio

Gwesty a Sba Heronston, Pen-y-bont ar Ogwr, 7.30am ar gyfer 8am tan 10am

 

23 Medi 2016

Seremoni wobrwyo a chinio blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Gwesty Coed y Mwstwr, 7pm ar gyfer 7.30pm tan 11.30pm Cost: £50+TAW y pen,

Byrddau o 10 ar gael. Llywyddir gan Gyflwynydd y BBC, Sian Lloyd

Prif noddwr: ROCKWOOL UK

 

28 Medi 2016

Diweddariad cyfreithiol ar y gyfraith cyflogaeth – hydref 2016 Canolfan Waterton, Ystad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, 8.30am ar gyfer 9 tan 11am Mewn partneriaeth â Chanolfan Ansawdd Cymru a Chyfreithwyr Berry Smith

 

29 Medi 2016

Seminar seiberddiogelwch a diogelu data

Canolfan Waterton, Ystad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, 8.30am ar gyfer 9 tan 11amMewn partneriaeth â Banc Barclays a Chyfreithwyr Berry Smith

 

27 Hydref 16

Cymdeithas Allforwyr Cymru (WEA), digwyddiad Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfan Waterton, Ystad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, 8.30am ar gyfer 9 tan 11am

 

16 Tachwedd 2016

Brecwast busnes gwib-rwydweithio

Gwesty a Sba Heronston, Pen-y-bont ar Ogwr, 7.30am ar gyfer 8am tan 10am

 

22 Tachwedd 2016

Digwyddiad AD: seminar brecwast ar sgiliau trafod

Gwesty Coed–y-Mwstwr, 08.30 ar gyfer 9am - 11am

Mewn partneriaeth â Chyfreithwyr Hugh James

 

23 Tachwedd 2016

Gweithdy hanner diwrnod ynglŷn â chyfryngau cymdeithasol mewn busnes:

LinkedIn: datblygu strategaeth cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich busnes.

Hyfforddiant ymgysylltu, 1C Morien House, Bennett Street, Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, 9am ar gyfer 09.30 tan 1pm

Cyflwynir gan Austin Walters, Rheolwr Gyfarwyddwr, APDigital

 

16 Rhagfyr 2016

Cinio Nadolig Blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Gwesty Coed-y-Mwstwr, hanner dydd ar gyfer 12.30pm tan 3pm Cost: £40+TAW y pen. Byrddau o 10 ar gael. Bydd manylion am y siaradwr gwadd yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

I gadw eich lle, e-bostiwch: business@bridgend.gov.uk neu ewch i:

www.bridgendbusinessforum.co.uk

 

undefined                undefined