English

Yr enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dewi Sant ar agor nawr

04/09/18 00:00:00

Mae gwobrau cenedlaethol Cymru ar agor nawr ar gyfer enwebiadau, gyda chategorïau ar gyfer ‘Menter’ ac ‘Arloesi, gwyddoniaeth a thechnoleg’ ar gael. Mae cyfleoedd i bobl fusnes yng Nghymru gael cydnabyddiaeth hefyd.          

Mae naw categori i gyd a’r dyddiad cau ar gyfer enwebu yw dydd Mawrth 16 Hydref. Mwy o wybodaeth am y gwobrau a chymryd rhan ar-lein.

undefined