English

Ysgol fusnes pop-yp

05/06/18 00:00:00

Mae cwrs hyfforddi am ddim i newid eich bywyd yn dod i Ben-y-bont ar Ogwr y mis yma er mwyn helpu entrepreneuriaid newydd i sefydlu eu syniadau busnes.

Bydd yr ‘Ysgol Fusnes Pop-yp’ yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr rhwng dydd Llun 18 Mehefin a dydd Gwener 29 Mehefin, gyda sesiynau’n cael eu cynnal yn ystod y boreau a’r pnawniau. Nid oes raid i’r cyfranogwyr ddod bob dydd, ond o wneud hynny byddant yn cael mwy o gynghorion defnyddiol!

Nod yr Ysgol Fusnes Pop-yp yw rhoi adnoddau i’r cyfranogwyr i sefydlu eu busnes eu hunain heb gyllid nac arian. Y pynciau fydd yn cael sylw fydd gwerthiant a chyfrinachau cudd marchnata, sut i ddatblygu eich busnes, rhwydweithio, cyfryngau cymdeithasol, trafod cytundebau a sut i lunio gwefan wych.

Mae’r Ysgol Fusnes Pop-yp yn cael ei chynnal mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chymdeithas Tai y Cymoedd i’r Arfordir. I gael gwybod mwy ewch i www.popupbusinessschool.co.uk/bridgend