English

Ysgol fusnes PopUp am ddim yn dod i Ben-y-bont ar ogwr

10/05/18 00:00:00

Ysgol Fusnes PopUp Pen-y-bont ar Ogwr: Dydd Llun 18 i ddydd Gwener 29 Mehefin, Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Ysgol Fusnes PopUp unigryw sy’n rhoi’r adnoddau i gyfranogwyr ddechrau eu busnes eu hunain heb gyllid yn dod i Ben-y-bont ar Ogwr am y tro cyntaf ym mis Mehefin.

Mae’r Ysgol Fusnes PopUp am ddim ar agor i unrhyw un sy’n meddwl am ddechrau busnes newydd neu ddatblygu busnes sy’n bodoli eisoes. Mae’r cwrs hyfforddi dwy wythnos sy’n newid bywydau’n rhoi cefnogaeth ac adnoddau i’r cyfranogwyr i sefydlu eu busnes, yn ogystal â hyder i gymryd y cam cyntaf.            

Mae Ysgol Fusnes PopUp Pen-y-bont ar Ogwr ar gael am ddim i gyfranogwyr drwy nawdd a chefnogaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chymdeithas Dai Valleys to Coast.

I archebu lle am ddim yn Ysgol Fusnes PopUp Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i www.popupbusinessschool.co.uk/events