English

Ysgol Syrffio Porthcawl ar frig y don!

21/12/16 00:00:00

undefined

Mae Ysgol Syrffio Porthcawl, sy’n aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, wedi llwyddo i gyrraedd brig y don ar ôl ennill gwobr fawr ei bri, ‘Ysgol Syrffio Orau Prydain’ yng Ngwobrau Syrffio 2016 y DU.

Cynhaliwyd ‘Gwobrau Syrffio’ blynyddol Cymdeithas Syrffio Proffesiynol y DU, a elwir yr ‘Oscars Syrffio’, am y drydedd flwyddyn ar ddeg, ar y cyd â Thaith Syrffio Proffesiynol y DU, yng Ngwesty Carnmarth, Newquay, Cernyw.

Gwobrau Syrffio y DU yw’r unig wobrau sy’n gwobrwyo syrffwyr ledled cymuned gystadleuol y DU am eu perfformiad rhagorol yn y dŵr ac sy’n dathlu cyraeddiadau unigolion dawnus a’r diwydiant syrffio yn gyffredinol.

Mae’r digwyddiad uchel ei glod hwn yn dod â mawrion byd syrffio’r DU at ei gilydd, ynghyd â phobl broffesiynol sy’n rhan o’r diwydiant syrffio sy’n tyfu’n gyflym yn y DU, a hyn i gyd gyda chefndir disglair o fwyd, cerddoriaeth ac, yn bwysicach oll, y gwobrau eu hunain. Mae’r gwobrau yn cynnwys pob adran; Bechgyn a Merched, Pobl iau proffesiynol a chystadlaethau agored i Ddynion a Menywod, ac mae’n cynrychioli pobl o bob cwr o’r DU.

Eleni oedd y flwyddyn gyntaf i’r wobr gael ei chyflwyno, gyda syrffwyr Prydain eu hunain yn pleidleisio dros yr enillydd.

Dywedodd siaradwr ar gyfer Cymdeithas Syrffio Proffesiynol y DU: “Ar ôl ymateb aruthrol i’r bleidlais ar-lein, roedd hi’n ras agos iawn rhwng y ddau orau. Roedd y cwbl yn dibynnu ar oriau olaf y pleidleisio. Felly llongyfarchiadau mawr i Ysgol Syrffio Porthcawl!

“Mae Hugh Murray a’i dîm yn gweithio’n ddiflino drwy’r flwyddyn (yr unig ddiwrnod y maen nhw ar gau yw Dydd Nadolig!) er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cynnig y profiad gorau posibl i unrhyw un sydd eisiau dysgu syrffio. Ac mae’n amlwg eich bod chi’n cytuno – enillydd haeddiannol iawn!”

Meddai Hugh Murray: “Diolch o galon i bawb a bleidleisiodd drosom a diolch i Gymdeithas Syrffio Proffesiynol y DU am gynnal y seremoni wobrwyo – byddwn ni’n ôl y flwyddyn nesaf!”

I gael rhagor o wybodaeth am Ysgol Syrffio Porthcawl, ewch i: http://www.porthcawlsurf.co.uk/