English

Ystafell ar gael i grwpiau gwirfoddol ac elusennol ei llogi am ddim yng Ngholeg Penybo

24/11/16 00:00:00

undefined

Mae Coleg Penybont yn cynnig ei fwyty a’i gyfleusterau coffi am ddim i grwpiau gwirfoddol ac elusennol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer cyfarfodydd, boreau coffi, digwyddiadau elusennol neu arddangosfeydd.

Gall adran dwristiaeth a lletygarwch y coleg gyflenwi lluniaeth, bwffe a chinio i unrhyw grŵp sydd yn dymuno defnyddio’r lle, sydd ar gael o 8am tan 4pm ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener, yn ystod tymor ysgol yn unig.

Mae gan y bwyty sgôr hylendid o 5 ac mae bar trwyddedig ar gael hefyd. Gellir trefnu lleoedd parcio penodedig i westeion ymlaen llaw ac mae ganddo ei fynedfa a’i doiledau ei hun.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Kim Jenkins ar 01656 302412 neu anfonwch e-bost i kjenkins@bridgend.ac.uk