English

Zimmer Biomet yn ehangu yn golygu swyddi newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

14/09/16 00:00:00

undefined

Mae cwmni gweithgynhyrchu meddygol Zimmer Biomet o America, yn bwriadu ehangu ei safle ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chreu bron i 40 o swyddi newydd a diogelu 50 o swyddi eraill. Mae’r cwmni eisoes yn cyflogi dros 800 o bobl ar ei safle ar Ystâd Ddiwydiannol Waterton.

Cefnogir y buddsoddiad gwerth £2.5 miliwn gan £700,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru, a bydd yn creu Canolfan Ragoriaeth Ewropeaidd a fydd yn arbenigo mewn technolegau haen fân-dyllog a gaiff ei ddefnyddio i gynhyrchu mewnblaniadau orthopaedig.

Mae Zimmer Biomet yn arweinydd byd-eang ym maes gofal iechyd cyhyrysgerbydol ac mae ganddo safleoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Warsaw ac Indiana (UDA). Mae gan y cwmni gadwyn gyflenwi gynhwysfawr o Gymru a fydd yn elwa yn sylweddol ar yr ehangu.

I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau Zimmer Biomet, ewch i www.zimmerbiomet.co.uk