English

Ynglŷn â’r Fwrdeistref

Bridgend Bus StationMae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei lleoli’n gyfleus rhwng dinasoedd Abertawe a Chaerdydd ar goridor yr M4, ac mae ganddi bron i 30 o barciau busnes a dros 4,000 o fusnesau wedi eu cofrestru ar gyfer TAW neu PAYE.

Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi tyfu’n ddiweddar, a hynny yn ystod cyfnod o anhawster economaidd; gan groesawu datblygiadau tai, archfarchnadoedd a bwytai cadwyn mawr, a gweithgynhyrchwyr byd-eang megis Ford a Sony UK.

Ymhlith y sectorau penodol sy'n gweithredu yn yr ardal mae deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch, gwyddorau bwyd ac adeiladu, ac mae is-sectorau megis meddalwedd a chaledwedd TGCh, cerbydau modur, offer meddygol ac ailgylchu yn ffynnu’n lleol hefyd.

Mae Coleg Penybont yn cynnig cyrsiau adeiladu, peirianneg a busnes ac mae Prifysgol De Cymru, Abertawe a Phrifysgol Caerdydd gerllaw sy’n rhoi'r cyfle i gyflogwyr ddod o hyd i weithwyr a phrentisiaid yn yr ardaloedd cyfagos.