English

Cyfleusterau cynadledda

Cewch ddewis eang o leoliadau i gynnal cynadleddau a chyfarfodydd ym mhob rhan o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o gyfarfodydd busnes, lletygarwch corfforaethol ac adloniant a chyfleusterau ystafell bwrdd llai. Mae gan y fwrdeistref gyfleusterau hamdden a golff rhagorol ar gyfer unrhyw achlysuron arbennig pan fo angen cynnig lletygarwch corfforaethol.

Mae dewis eang o westai a lleoliadau i gynnal cyfarfodydd lle mae'r offer clywedol technolegol diweddaraf ar gael, gan gynnwys wi-fi.
   
Mae lleoliadau cynadledda'n amrywio o’r ganolfan Waterton fodern ger ffatri Ford i dawelwch Tŷ a Pharc Gwledig Blaengarw a gwesty Coed-y-Mwstwr, y ddau yn lleoliadau sydd â lle i 170 o westeion.

 

undefined