English

Economi Ymwelwyr

Mae twristiaeth yn hanfodol i economi Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ôl ffigurau Monitor Gweithgarwch Economaidd Twristiaeth Scarborough (STEAM), daeth y sector â £344m i’r fwrdeistref sirol yn 2017, gan gefnogi 4,266 o swyddi cyfwerth ag amser llawn.

Mae Cynllun Rheoli Cyrchfannau wedi cael ei gyflwyno ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2018 i 2022. Y nod yw dod â sefydliadau llywodraeth leol, busnesau a’r gymuned at ei gilydd i ddatblygu economi ymwelwyr ffyniannus.

Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar ddarparu profiad o ansawdd uchel i ymwelwyr, gan ystyried anghenion ymwelwyr, y trigolion lleol, busnesau a’r amgylchedd. Mae’n pennu fframwaith ar gyfer rheoli’r weledigaeth twristiaeth hyd at 2022 ac yn cael ei gefnogi gan Gynllun Gweithredu Cyrchfannau sy’n manylu ar weithgareddau penodol.

Cyfle i ddarllen y Cynllun Rheoli Cyrchfannau ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yma.