English

Proffil Pen-y-bont ar Ogwr

undefined

Mae'r Uned Datblygu Economaidd wedi paratoi llyfryn proffil sy'n rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Crëwyd y llyfryn er mwyn ymateb i alwadau gan fusnesau a buddsoddwyr sy'n awyddus i ddeall mwy am nodweddion yr ardal a'r farchnad lafur.

Er enghraifft, a oeddech chi'n gwybod bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o ddim ond dau awdurdod lleol lle bu gostyngiad yn nifer y bobl oedd yn derbyn Lwfans Ceisio Gwaith rhwng 1999 a 2013? Ac yn ystod yr un cyfnod, ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr oedd y twf cyflogaeth canrannol uchaf ond un o'r 22 ardal awdurdod lleol yng Nghymru?

Ewch i broffil o economi Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr